вторник, август 05, 2008

Лятото било за любов...

Много хубаво като определение. Само да беше и вярно! Добре де, кой е този, който казва: ето, днес е време за любов! Обикновено това го решават двама души... Спомням си, че аз изживях такав именно в началото на една година, когато си беше дива зима! И не срещнах друга подобна, особено през КРАСИВОТО лято! Моята тогавъшна зима бе по-съществена от летата на суматии народ...
Разбира се, аз не съм критерий, но и не искам да бъда вкарвана в калъпа и в рамката на ОСТАНАЛИТЕ ТАКА ПРАВЯТ! Все ми е едно...